Retur
GVK aktivitetskalender:
 
01. April
(rate 1) kontingent forfaldsdato.
Indbetales sidste bankdato april måned

23. Juni
Regnvandsbassinet: Skt. Hans bål
(Klokkeslæt oplyses senere.)

01. Oktober
(rate 2) kontingent forfaldsdato.
Indbetales sidste bankdato oktober måned

31. Januar
frist for forslag til generelforsamling.

07. Marts
Ordinær generalforsamling - KHIF-Hallens Cafeteria
(Klokkeslæt oplyses senere.)

----------------------------------------------------------------

ReturTil top