Retur
GVK bestyrelsen:
Bestyrelsen består af  7 personer, som har konstitueret sig efter generalforsamlingen som følge.

Formand: Kasserer:
Poul Thiesen Kurt Nielsen
Kolt Kirkevej 21 Kolt Kirkevej 1
8361  Hasselager 8361  Hasselager
Tlf.: 86 28 21 48 Tlf.: 86 28 71 08 - 22 77 21 08
E-mail: poul.thiesen@outlook.dk E-mail: kk1@mail.dk

Sekretær: Næstformand
Peter Norup Hans Karl Christensen
Kolt Kirkevej 123 Kolt Kirkevej 179
8361  Hasselager 8361  Hasselager
Tlf.: 86 28 07 19 Tlf.: 21 73 75 46
E-mail: noruplading@kabelmail.dk E-mail: kchkc@skylinemail.dk

Claus Weinreich  
Torshøjvænget 30  
8361  Hasselager  
Tlf.: 24 21 59 49 Tlf.:  
E-mail: clawei100@gmail.com E-mail:  

Claus Pedersen
Torshøjvænget 118
8361  Hasselager
Tlf.: 23 30 55 64
E-mail: claus@smyk-biks.dk

----------------------------------------------------------------

Bestyrelsessuppleant:

Allan Laxby Jens-Christian Jakobsen
Torshøjvænget 42 Torshøjvænget 60
8361  Hasselager 8361  Hasselager
Tlf.: 86 28 41 79 Tlf.: 40 11 24 00
E-mail:laxby@laxby.dk E-mail: lisbjens@gmail.com

----------------------------------------------------------------

ReturTil top