Retur
GVK, Generalforsamlingsbeslutninger:

Indkomne forslag der er aktiv/inaktiv iflg. afstemning på generalforsamlinger.

09. marts 2006 Mulighed for benyttelse af salt, efter behov, til glatførebekæmpelse.
09. marts 2006 Indendørsarrangementer i grundejerforeningens regi er røgfri
03. marts 2005 Etablering af Petanque-bane på det grønne område ved "hullet".
07. marts 2000 Opbakning/mandat til at foretage forhandlinger, godkendelse og afslutning på alternativer i sagen omkring udkørselsforholdene v/Torshøjvænget.
07. marts 2000 Bestyrelsesreferater mangfoldiggøres.
09. marts 1999 Bemyndigelse til bestyrelse til at fjerne opkørslerne til listevejen samt indføre yderlige kørselshindringer, såfremt kørslen ikke begrænset til myldretiden.
11. marts 1997 Nedsættelse af udvalg om Torshøjvænget-problematikken.
12. marts 1996 Opslagstavle.
08. marts 1994 Annullering af ordensreglement.
20. februar 1991 Ændring af vedtægter. - Konfirmeret 13. marts 1991.
20. februar 1991 Beslutning om medlemskab af Kolt/Hasselager Fællesråd.
21. februar 1990 Parkeringsplads udfor Torshøjvænget 52 ændres til legeplads.
22. februar 1989 Sommerfest (med telt og kunstnere) afskaffes. Kun fastelavnsfest for børnene bibeholdes.
17. februar 1982 Vedtagelse af ordensreglement.
30. juni 1980 Vedtagelse af vedtægter.

----------------------------------------------------------------

ReturTil top