5 årsplan

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at lave en 5-års plan.
Planen skal gøre det mere overskueligt at se, hvad der skal ske i den nære fremtid.