Værd at vide

Området

Snerydning og glatførebekæmpelse
Ifølge gældende love og bekendtgørelser i Aarhus kommune skal de enkelte lodsejere udfø­re snerydning, bekæmpelse glatføre og renholdelse af veje og stier, der ligger udfor hans e­jendom.

For i alle tilfælde at sikre vore medlemmer fri til- og frakørsel foranlediger grundejerfore­ningen dog den nødvendigste snerydning og eventuel grusning. Men dette fratager dog ikke vore medlemmer for det juridiske ansvar for glatførebekæmpelsen. Normalt vil et sådant an­svar være dækket af den enkeltes grundejeransvarsforsikring.

Græsslåning
Grundejerforeningens fællesarealer med græs bliver slået af foreningen. Smalle rabatter og lignende, hvor grundejerforeningens traktor ikke kan køre, skal vedlige­holdes af den tilstødende lodsejer.

Affald
Vær med til at holde de grønne områder pæne og indbydende. Smid affald i de opstillede af­faldsstativer.

Hundeluftning
Tag hensyn til andre. Brug en pose til at samle hundens efterladenskaber op.

Trafik og parkering
– Al kørsel på vore veje skal foregå under hensyntagen til alle, der færdes på og ved vore ve­je.
– Der findes kun få flisebelagte fortove, hvilket kan betyde fodgængere på vejen.
– Der må ikke parkeres på stamvejene. Brug i stedet de små p-pladser, som findes i området.
– Campingvogne, trailere o.l. skal parkeres inde på egen matrikel.
– Større biler – fx lastbiler – må kun henstilles i det omfang, det er nødvendigt for af- og på­læsning.
– Gang- og cykelstier må ikke benyttes til bilkørsel.

Containere
Opsætning af containere skal så vidt mulig ske indenfor egen parcel. Er det nødvendigt at opsætte containere på veje og fællesarealer, skal brugeren sørge for, at den ikke er til væ­sentlig gene for andre og at der er opsat afmærkning og markeringslys efter gældende reg­ler

Forsyninger
El: Aura
Vand: Hasselager Kolt Vandværk
Varme/renovation: Aarhus kommunale Værker

Legepladser
Der findes flere legepladser i området, som er markeret på oversigtskortet

Nærområdet

Post
– SuperBrugsen, Kolt Østervej 37, 8361 Hasselager (post og pakkeboks)
– Postkassen ved Kolt Centret, Kolt Østervej, tømmes daglig undtagen lørdag kl. 18:30

Busforbindelser
Bybus 1A (endestation Kolt Kirkevej overfor Kolt Østervej). Regional bus 200 (Hovedvejen ved Kolt Kirkevej).
Find stoppesteder på oversigtskortet

Handlemuligheder (indenfor 5 minutter i bil)
SuperBrugsen: Kolt Østervej 37-39, 8361 Hasselager og Nørre Allé 27, 8362 Hørning
Netto: Kolt Østervej 25, 8361 Hasselager og Vester Allé 2B, 8362 Hørning
Fakta: Nørre Allé 16, 8362 Hørning

Derudover findes der en lang række butikker på torvet i Hørning, herunder slagter, bager, blomsthandler og kiosk.

Apotek
– Skanderborg Apotek (filial), Nørre Allé, 8362 Hørning
– SuperBrugsen, Kolt Østervej 37-39, 8361 Hasselager (håndkøb)
– Shell, Hovedvejen 4-6, 8361 Hasselager (håndkøb)

Sport og motion
Kolt Hasselager IF tilbyder en lang række sportsaktiviteter: www.kolt-hasselager-if.dk
Bering Ungdoms Gymnastikforening tilbyder aktiviteter for både børn og voksne: www.beringugf.dk

Derudover er der mulighed for at deltage i en lang række forskellige typer for motion for både børn og voksne. Eks. dans og parkour. Spørg bestyrelsen for mere information.

Facebook
Grundejerforeningens egen gruppe
Gruppe for lokalområdet Kolt Hasselager

%d bloggers like this: